District Borgerhout
N°2
 
 

Stadsatelier

Beste,

Vorige week heeft CD&V Antwerpen haar “Thuis in ’t Stad”-traject voorgesteld. De eerste activiteit die we organiseren, is het stadsatelier “Actief thuis in ’t Stad”. Dat gaat door op 17 mei en vindt plaats in Urban City. Tijdens dit stadsatelier gaan we graag de dialoog aan met de Antwerpenaar over verschillende thema’s. Na een keynote speech door Eddy Bruyninckx (voormalig CEO Antwerpse Haven) en Sihame El Kaouakibi (Let’s Go Urban), kunnen alle aanwezigen in gesprek gaan met verschillende experten en opiniemakers. Vicepremier Kris Peeters geeft ten slotte een slotbeschouwing, waarna er ruimte is om te netwerken.

Dit lijkt me een mooie kans voor jou om samen met andere geïnteresseerden en experten een visie te ontwikkelen voor Antwerpen rond de thema’s cultuur, ondernemen & start-ups, jeugd & sport, werk, haven, onderwijs en smart cities. Ik nodig u dan ook heel graag uit op deze boeiende avond.

Je kan meer informatie vinden en je kan jezelf inschrijven via http://www.thuisintstad.be/stadsatelier1.

Aarzel niet om andere geïnteresseerden uit te nodigen.

Tot snel!
 

Openbaar onderzoek heraanleg Moorkensplein

Het Moorkensplein wordt vanaf het najaar van 2017 volledig heringericht van gevel tot gevel. Aan de voor- en oostzijde van het plein, aan de nieuwe ingang naar de districtslokketten, komen zitbanken, een speelfontein en dertien nieuwe bomen.

Openbaar onderzoek
Op 2 mei 2017 start het openbaar onderzoek rond de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van het Moorkensplein. Het onderzoek loopt tot en met 1 juni 2017.


De bouwaanvraag ligt ter inzage bij de stad Antwerpen, loket Stedenbouwkundige vergunningen. U kan op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur terecht op Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, voor het inkijken van het volledige dossier.

Zie hier voor alle informatie rond openbare onderzoeken en waar u terecht kan met uw vragen.

Iedereen kan tijdens het openbaar onderzoek formeel bezwaar indienen. Ruimte Vlaanderen behandelt de bezwaren en motiveert in de vergunning wat er met de bezwaren is gebeurd. Bezwaren die weerhouden worden kunnen door Ruimte Vlaanderen als voorwaarden aan de vergunning worden opgelegd.

Kalender