Meer sportinfrastructuur nodig in Borgerhout


vrijdag, 2 december, 2016
Meer sportinfrastructuur nodig in Borgerhout
In Borgerhout en omgeving staan een aantal nieuwe schoolprojecten in de steigers. Het is een goede zaak dat er extra capaciteit bijkomt en ik kan dit alleen maar toejuichen. Deze projecten openen nieuwe perspectieven voor de buurtbewoners. Er is momenteel echter ook een gebrek aan sportinfrastructuur in de buurten waarin die nieuwe scholen komen.  

 

Ik heb daarom in de districtsraad, samen met de meerderheid en oppositie, mee een motie ingediend, waarin we aan de stad vragen om samen te werken met de scholen en verenigingen bij het goedkeuren van de nieuwe schoolprojecten. Samen kunnen zij dan kijken hoe het tekort  aan sportinfrastructuur kan worden weggewerkt. 
Lees meer