Centers in Borgerhout


dinsdag, 4 oktober, 2016
Aan de Engelselei kan je onder de gemetste spoorwegberm de 19de eeuwse centers terugvinden. Vorig jaar gingen enkele centers open voor een proefproject. Ondernemers en verenigingen konden de centers tijdelijk in gebruik nemen, vooraleer de Stad en AG Vespa de centers een definitieve invulling geven. Ik vroeg in de districtsraad wat het bestuur al heeft ondernomen om mensen aan te trekken.
 
Hoewel het project nu in handen is van de stad en AG Vespa, blijft het district het project zeer genegen. Het district vormt onder meer een belangrijke link tussen geïnteresseerden en Studio Start vzw. Zes centers zijn momenteel nog in constructief gebruik. Het proefproject loopt wel stilaan op zijn einde. Het district dringt er wel op aan om een zo breed mogelijke oproep te doen voor geïnteresseerden.