Julia Van Gils


Persoonlijke informatie
Julia Van Gils
Groenstraat 38
2140 Borgerhout
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
juliavangils@skynet.be
03 235 24 69
Partijgegevens
bestuurslid/werking senioren CD&V Borgerhout
Afdelingsbestuur
Waar sta ik voor?

Wij wonen nu vijftien jaar in de Groenstraat in Borgerhout. Toen wij pas getrouwd waren hebben wij heel wat jaren in Borgerhout gewoond ,zijn verhuisd voor mijn werk in de vakbond, maar wij zijn teruggekomen! Hier wonen wij graag. Borgerhout is een boeiend district! Nu ben ik 3 jaar op brugpensioen en ondertussen actief geworden bij CD&V. Na 40 jaar gewerkt te hebben in de christelijke arbeidersbeweging – eerst KAJ, dan het ACV en de laatste zestien jaar OKRA – kon ik niet anders dan kiezen voor CD&V, vanuit de overtuiging dat met die partij kan gewerkt worden aan een rechtvaardige en democratische samenleving. Al vlug werd ik als voorzitter gekozen in Borgerhout en samen met ons team hebben wij heel wat info’s georganiseerd en gesprekken gevoerd met de inwoners van Borgerhout o.a. over verkeersveiligheid zowel extra muros als met de handelaars van de Turnhoutsebaan. We hebben ook de verenigingen uitgenodigd rond de subsidiering . De gezondheidszorg, wat met Erasmus en de valpreventie voor senioren kwamen aan bod. Daar willen wij verder aan werken, zoveel mogelijk met mensen praten luisteren en informeren over wat er kan gebeuren in Borgerhout. Vooral met de senioren wil ik mijn stempel drukken op het beleid. Senioren vinden deelnemen aan het maatschappelijk leven even noodzakelijk als in- en uitademen. Daarom willen 60-plussers een actieve en stimulerende rol op alle beleidsdomeinen die het leeftijdsvriendelijk samenleven bevorderen. Belangrijk in het uitstippelen van een beleid voor senioren is het uitgangspunt dat de groep van zestigplussers bijzonder divers is. Het gaat hierbij zowel om de actieve ‘Generatie Nu’, als om kwetsbare afhankelijke ouderen.’ Inspraak en participatie van ouderen is zeer belangrijk! Maar niet alleen met senioren, ik ben voor een beleid dat rekening houdt met iedereen, met de jongeren, met de verenigingen en organisaties,buurtcomités We kunnen heel veel van elkaar leren, heel veel uitwisselen, we hebben (allemaal) onze plaats in Borgerhout. We kunnen samen aan een solidaire samenleving werken!

Bekijk hier mijn filmpje